buitenland

Europees Parlement: schort verdragen met VS op

Door Anne-Marie Spermon - 04 juli 2013

Het Europees Parlement dringt er bij de EU op aan geen vlieg- en betalingsgegevens meer uit te wisselen met de Verenigde Staten (VS). Als de VS Europese burgers blijft afluisteren, zou de EU de uitwisselingsafspraken niet meer moeten nakomen.

Het Europees Parlement heeft hierover donderdag in Straatsburg unaniem een resolutie aangenomen.

Alle mogelijke middelen

Het Parlement vraagt de Europese Commissie, de Europese Raad en EU-landen om alle mogelijke politieke middelen in te zetten om de privacy van Europese burgers en instellingen, die worden geschaad door het Amerikaanse afluisterprogramma PRISM, te waarborgen.

De EU heeft een verdrag met de VS om zowel gegevens over banktransacties (Swift) als vliegtuigpassagiers (PNR) uit te wisselen. Om de privacy van EU-burgers te beschermen wil het Europees Parlement deze verdragen nu opschorten.

Vrijhandelsakkoord

Sommige partijen wilden door het afluisterschandaal de onderhandelingen met de Verenigde Staten over een mogelijk vrijhandelsakkoord stopzetten.

Dit voorstel kreeg echter onvoldoende steun, omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de omvang en ernst van de Amerikaanse spionagepraktijken.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.