buitenland

‘EU weet niet wat met 100 miljard plattelandssubsidie gebeurt’

Door Servaas van der Laan - 25 november 2013

De lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Commissie hebben niet genoeg gedaan om aan te tonen dat 100 miljard euro aan plattelandssubsidie goed wordt besteed. De EU weet niet wat er precies met het enorme bedrag gebeurt.

Dat blijkt uit een verslag van de Europese Rekenkamer.

100 miljard euro

De Rekenkamer keek naar de plattelandssubsidies in de periode tussen 2007 en 2013 om vast te kunnen stellen of het beleid voor de komende periode (2014-2020) wel doeltreffend is.

Maar het financiële orgaan ontdekte toen dat voor de afgelopen periode helemaal niet kan worden gecontroleerd of de bijna 100 miljard euro aan subsidies wel goed worden besteed.

Resultaten zijn niet belangrijk

‘De lidstaten en de Commissie legden te zeer nadruk op het besteden van de begroting voor plattelandsontwikkeling en te weinig op het doelmatig verwezenlijken van resultaten,’ laat Jan Kinst van de Rekenkamer weten.

Uit de analyse van de Kamer blijkt dat lidstaten en ook de Commissie maar weinig belang hechten aan de resultaten die met de subsidies worden behaald. Volgens de Rekenkamer aanvaardt de Commissie doelstellingen van lidstaten die ‘vaag en vrijblijvend’ worden geformuleerd ‘zonder specifiek vast te stellen welke doelen de programma’s dienen te behalen’.

Verbeteringen

De Rekenkamer concludeert dat ‘verbeteringen moeten worden aangebracht’ op het gebied van toezicht en evaluatie om te kunnen waarborgen dat EU-geld in de toekomst goed wordt besteed.

Onlangs werd bekendgemaakt dat het landbouwbeleid van de EU flink zal worden hervormd. Zo moet de Europese landbouw een stuk groener worden gemaakt. Om dat te bereiken zal 100 miljard euro in projecten worden gestopt die de landbouw ‘helpen in de uitdagingen rond biodiversiteit en klimaatverandering’.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.