buitenland

Europees Parlement wil meer vrouwen in top bedrijfsleven

Door Shari Deira - 20 november 2013

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding over vrouwen in topfuncties. Reding wil dat bij beursgenoteerde ondernemingen meer vrouwen in de top moeten.

Volgens het voorstel moeten in 2020 40 procent van de toezichthouders van beursgenoteerde bedrijven vrouw zijn. Dat is een groot verschil met het huidige percentage van 17 procent.

Stemming

In de richtlijn staat dat bedrijven die zich niet aan het doel houden, een boete zouden moeten krijgen. Van de parlementariërs stemden 459 voor de richtlijn, 148 tegen en 81 vertegenwoordigers onthielden zich van stemming.

Het Parlement zal met Europese lidstaten een compromis moeten vinden. Nederland en negen andere lidstaten maakten in juni nog bezwaar tegen het vrouwenquotum. De lidstaten vinden dit geen aangelegenheid voor de EU.

Publieke instellingen krijgen niet tot 2020 de tijd, maar zouden al in 2018 aan het streefpercentage moeten voldoen. Als een man en vrouw allebei gekwalificeerd zijn voor een functie, zou de voorkeur moeten gaan naar de vrouw.

Functies

Hoewel Nederland tegen een EU-richtlijn voor vrouwen in de top is, wil het kabinet wel dat bedrijven meer doen om vrouwen te vinden voor hoge functies.

Het kabinet streeft ernaar dat raden van bestuur en van commissarissen uit ten minste 30 procent vrouwen bestaan. In 2017 moet ten minste 30 procent van de managementtop van het rijk moeten bestaan uit vrouwen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.