buitenland

VN-Klimaattop Warschau loopt uit op groot debacle

Door Servaas van der Laan - 23 november 2013

De klimaattop van de Verenigde Naties in Warschau heeft vrijwel niets opgeleverd. De bijna tweehonderd aanwezige landen konden het op zo goed als geen enkel onderwerp eens worden.

De top zou eigenlijk vrijdag eindigen maar is met een dag verlengd in de hoop dat er nog een een marginaal resultaat kan worden behaald.

Global warming

De conferentie zou de basis moeten leggen voor nieuwe milieudoelstellingen van de Verenigde Naties die in 2015 zouden moeten ingaan. Zo hadden de landen het prestigieuze plan om het eens te worden over hulp aan ontwikkelingslanden die getroffen zouden zijn door de ‘opwarming van de aarde’.

Maar het enige puntje waar de deelnemers het over eens werden, waren nieuwe regels voor de bescherming van tropische bossen.

Arm tegen rijk

Het grote kritiekpunt van de deelnemende ontwikkelingslanden was dat de welvarende staten alleen maar oog zouden hebben voor maatregelen die zijn gericht op economische groei.

De ontwikkelingslanden zien de eerstewereldlanden als hoofdschuldige in het probleem dat zij definiëren als ‘global warming’.Zelfs de schuld voor de tyfoon Haiyan werd de rijke landen in de schoenen geschoven.

Steenkolen

Donderdag verlieten Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en Oxfam International de klimaattop al vanwege de starre houding van de welvarende staten.

Het debacle in Polen werd compleet toen uitkwam dat naast de klimaattop er ook een steenkolenconferentie in Warschau werd gehouden. Voor veel deelnemende milieu-activisten was de lol er toen wel af.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.