buitenland

‘Rusland is nu geïsoleerder dan tijdens Sovjet-Unie’

Door Tom Reijner - 25 maart 2014

De Amerikaanse president Barack Obama maakt zich zorgen over Russische troepenbewegingen aan de grens met Oekraïne. Die militaire bewegingen maken het nodig dat de Verenigde Staten en de Europese Unie bereid zijn meer sancties tegen Rusland aan te nemen.

Die sancties zullen de Russische economie hard treffen, zei de president tijdens de persconferentie die het einde van de nucleaire top in Den Haag markeerde.

Stevige taal

Premier Mark Rutte (VVD) sprak in navolging van Obama stevige taal. Rusland wordt volgens hem ‘heel hard’ getroffen als het komt tot nieuwe sancties.

‘De Russische economie is vooral gebaseerd op gas en olie. Er is nauwelijks geïnvesteerd in andere sectoren. We zullen de sancties zo bedenken dat zij Rusland maximaal treffen.’

Bewijs

Volgens Obama is er geen enkel bewijs dat inwoners van Russische afkomst in het oosten van Oekraïne worden bedreigd. Wel zijn er mensen die provoceren en geweld proberen uit te lokken.

De acties van de Russen zijn niet gerechtvaardigd volgens Obama. Vergelijkingen die worden getrokken met de situatie op de Balkan in de jaren  negentig – toen de regio daar in een bloedig conflict verzeild was geraakt – zijn ‘ridicuul’.

Crisis

Een directe oplossing voor het conflict rond de Krim ziet hij niet. Hij zei wel dat hij de annexatie van het schiereiland bij Rusland niet accepteert. Hij vreest voor verdere militaire stappen van Rusland, een land dat hij beschrijft als een regionale grootmacht die zijn buren eerder uit zwakte dan uit kracht bedreigt.

De Amerikaanse president sloot het onderwerp af met de opmerking dat niet Rusland, maar de mogelijkheid van een kernaanval op Manhattan in New York de grootste bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid vormt. En daarmee werd toch nog even het oorspronkelijke onderwerp van de nucleaire top aangestipt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.