buitenland

Vier vragen en antwoorden over de Europese bankenunie

Door Carla Joosten - 10 maart 2014

De ministers van Financiën van de eurolanden zijn in Brussel bijeen gekomen om te spreken over de bankenunie. Hoe staat het er nu voor? Vier vragen en antwoorden.

Wat is de bankenunie?

Een nieuwe poot in de Europese Unie die bestaat uit Europees bankentoezicht, een depositogarantiestelsel en een saneringsfonds dat moet voorkomen dat omvallende banken nog langer gered moeten worden door belastingbetalers.

Banken moeten zich in de toekomst zelf redden. Aandeelhouders en spaarders moeten als eerste bijlappen. Voor noodsituaties komt er een saneringsfonds.

Wat is de stand van zaken?

Het toezicht van de banken in de eurolanden gaat dit jaar over naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Het depositogarantiestelsel bestaat vooralsnog slechts uit de afspraak dat landen spaartegoeden bij een bank tot 100.000 euro garanderen. Aan het saneringsfonds wordt in Brussel de laatste hand gelegd.

Waar om draait het in Brussel?

Onder meer om een eerder ingebracht Nederlands compromis over het saneringsfonds. De zuidelijke lidstaten wilden zo spoedig mogelijk een fonds waaraan banken uit de hele eurozone bijdragen. Duitsland en Nederland willen stapsgewijs naar zo’n gezamenlijke pot. Ze vrezen anders meteen in de bres te moeten springen voor bestaande problemen bij banken in het zuiden.

Op voorstel van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) spraken de eurolanden in december af dat het saneringsfonds de eerste jaren bestaat uit nationale compartimenten en pas over tien jaar echt Europees wordt. Het Europees Parlement vindt het compromis te complex en wil af van de bemoeienis van de lidstaten met de sanering van banken. Ook moet het fonds eerder Europees worden omdat anders de link tussen overheid en banken in stand blijft.
Minister Dijsselbloem wil de tien jaren overgangstermijn in stand houden, zei hij voorafgaand van een vergadering van de eurogroep in Brussel. Tijdens die bijeenkomst bespreken de ministers van Financiën van de eurolanden hun strategie in het overleg met het parlement.

Is er haast bij?

Ja, want het Europees Parlement gaat in april met verkiezingsreces. Voor die tijd moeten de eurolanden en het parlement het eens worden over de definitieve vormgeving van de bankenunie.

Die voortgang wordt nodig geacht omdat de bankenunie wordt gezien als een versteviging van de muntunie. Komt er geen compromis dan dreigt het gevaar van nieuwe onrust op de geldmarkten.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.