buitenland

Nieuwe klap voor Obamacare: anticonceptie niet langer gedekt

Door Bob Pierik - 30 juni 2014

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft besloten dat werkgevers niet langer verplicht zijn om mee te betalen aan anticonceptiemiddelen van hun werknemers. Als zij om religieuze redenen niet willen meebetalen aan anticonceptie mogen werkgevers dit vanaf nu weigeren.

Anticonceptie was onderdeel van een basispakket dat alle bedrijfszorgverzekeringen aan moesten bieden sinds de Amerikaanse president Barack Obama de zorgverzekeringswetten in 2010 hervormde. Bij die hervorming hoorde ook de wet die alle Amerikanen verplichtte om zich te verzekeren, iets wat voor veel kritiek zorgde.

Religieuze rechten

Maar nu brokkelt het zorgsysteem van Obama langzaam af. Vijf van de negen raadsheren van het Hof stemden voor het afschaffen van de verplichting.

Deze beslissing is de eerste waarin het Hooggerechtshof besluit dat commerciële bedrijven religieuze rechten mogen claimen.

Tegenwerking

Obama’s hervormingen van de zorgverzekeringswetten worden fel tegengewerkt  door voornamelijk de Republikeinse partij, maar zelfs zijn eigen Democraten waren niet allemaal voorstanders.

Nadat het Obama uiteindelijk gelukt was om het Congres in te laten stemmen, liep de wet veel vertraging op en zag Obama zich verplicht om delen van de wet uit te stellen. Toen uiteindelijk de online zorgverzekering voor alle Amerikanen werd gelanceerd deed de website het niet.

Andere manier

Conservatieve rechter Samuel Alito zegt namens de meerderheid van de rechters dat andere onderdelen van het basispakket dat werkgevers verplicht zijn aan hun werknemers aan te bieden hierdoor wel verplicht blijven.

Voor Obama betekent het arrest van het Hooggerechtshof dat hij een andere manier moet vinden om gratis anticonceptie aan te bieden aan vrouwen die werken voor bedrijven die hier religieuze bezwaren tegen hebben. De rechters gaven als suggestie dat de Amerikaanse regering voortaan zelf de anticonceptie vergoedt.

Niet alle bedrijven die bij de zaak betrokken waren willen alle vormen van anticonceptie afschaffen. Sommigen zijn alleen tegen de morning-after pil, die zij gelijkstellen aan abortus.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.