buitenland

Deze acht dingen mag u van Brussel niet denken over immigratie

Door Servaas van der Laan - 11 juli 2014

Er bestaan een hoop stereotypes over migratie en asiel. Het wordt tijd om acht van deze misvattingen voor altijd uit de wereld te helpen.

Dat moet althans de Europese Commissie in Brussel hebben gedacht.

Eurocommissaris Cecilia Malmström en Philippe Fargues, directeur van het Migratiebeleidscentrum, presenteerden vrijdag een rapport waarin acht mythes over Europese immigratie onderuit werden gehaald. Hieronder acht dingen die u van Brussel nooit meer mag denken over migranten:

  1. We hebben geen migranten nodig: De beroepsbevolking in de EU zal in 2033 met 33 miljoen personen zijn afgenomen. Door de vergrijzing neemt daarnaast de druk op ons welvaartssysteem toe. We hebben dus zowel de handen als de belastinginkomsten van nieuwe migranten nodig.
  2. Migranten stelen onze banen: er is een negatieve correlatie tussen werkeloosheid en immigratie. Wie werk zoekt, gaat juist niet naar gebieden waar weinig banen zijn en omgekeerd levert immigratie juist werkgelegenheid op
  3. We hebben geen laagopgeleide immigranten nodig in de EU: Uit studies blijkt dat laagopgeleide immigranten op een succesvolle manier integreren in de economie van het gastland zonder daar banen te stelen. Het tegenovergestelde is waar: deze immigranten zorgen ervoor dat er meer werk is voor hoger opgeleiden in het gastland. Daarbij zorgen ze ervoor dat bepaalde nationale industrieën kunnen voortbestaan terwijl er in eigen land nog nauwelijks werknemers voor zijn.
  4. Migranten ondermijnen ons sociale zekerheidsstelsel: uit studies blijkt dat migratie een positieve impact heeft op het welvaartssysteem. Ze betalen immers ook belasting. Daarnaast zijn immigranten doorgaans jong en hebben ze dus geen dure pensioenrechten die ouderen genieten.
  5. Immigratie houdt innovatie tegen: Het tegenovergestelde is waar: immigratie stimuleert innovatie. Uit onderzoek blijkt dat werkplekken waar buitenlandse werknemers rondlopen, eerder innoveren dan anderen. Ook de komst van hoogopgeleide buitenlanders stimuleert dit proces.
  6. Onze zuidelijke kustlijn wordt overspoeld door asielzoekers: Asielzoekers zijn mensen die worden achtervolgd door door dood en ellende. Het worden er meer wanneer internationale crises uitbreken en minder wanneer conflicten worden opgelost. Europa heeft zichzelf in de Genève Conventie verplicht om deze mensen te beschermen. En het Dublin-systeem zorgt ervoor dat de asielzoeker zich moet registreren in het land van aankomst. Dit systeem zorgt er hoe dan ook niet voor dat de grenslanden de meeste asielzoekers krijgen te verwerken.
  7. Gelukszoekers maken gebruik van ons asielsysteem: Dit is voor een deel waar. Mensensmokkelaars nemen zowel illegale arbeidsmigranten als asielzoekers mee. Het openen van nieuwe toegangswegen voor deze illegale arbeidsmigranten zou dit probleem kunnen oplossen. Ook moeten er nieuwe manieren komen om asiel aan te vragen.
  8. Onze kinderen hebben last van migranten in de klas: sociaal-economische omstandigheden van de families zijn veel belangrijker dan een migrantenstatus. Buitenlandse kinderen scoren gemiddeld wel lager dan hun klasgenootjes, maar hun ouders gaan gelijk op met hun leeftijdsgenoten of doen het beter. Alles hangt af van de sociaal-economische context en het land van herkomst.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.