carriere

Helft van de bedrijven wil meer flexwerkers

Door Anna Vossers - 31 januari 2014

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland verwacht de komende twee jaar meer flexwerkers aan te nemen. Een op de drie bedrijven verwacht minder met vaste contracten te gaan werken.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Steeds meer flexwerkers

De afgelopen twee jaar hebben bedrijven in alle sectoren als zij nieuwe mensen aannamen, relatief veel flexwerkers aangenomen. De belangrijkste reden daarvoor is dat als er dan even wat minder werk is, deze medewerkers niet hoeven te worden doorbetaald.

1 op de 4 bedrijven werkt met zzp’ers, bijna 1 op de 3 bedrijven werkt met uitzendkrachten, bijna 9 op de 10 bedrijven hebben tijdelijke werknemers in dienst en 1 op de 10 bedrijven betaalt een deel van de werknemers uit via een payroll-constructie, waarbij de werknemers officieel in dienst is van een ander bedrijf.

Arbeidsrecht

Opvallend is dat het merendeel van de bedrijven zegt dat zij niet meer vaste contracten gaan aanbieden als het arbeidsrecht zou worden versoepeld. Voor de keuze voor een vast of flexibel contract, is de kwaliteit van het personeel en de vraag of het werk tijdelijk van aard is, belangrijker dan bijvoorbeeld regels voor ontslagbescherming en loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Werknemers hebben een andere voorkeur: 97 procent van de mensen met een vast contract vindt in een eventuele nieuwe baan een vast contract belangrijk. Voor 61 procent van de tijdelijke werknemers, 59 procent van de uitzendkrachten en 39 procent van de payrollers is flexibel werk een tweede keuze, terwijl deze mensen eigenlijk een vast contract willen. Alleen zzp’ers hechten niet zo aan een vast contract.

Trend

De verwachting van bedrijven voor komende twee jaar, past bij de trend van meer flexibilisering op de arbeidsmarkt. Van 1996 tot 2011 is het aantal werkzame personen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met een vast contract met 16 procent toegenomen, terwijl er 70 procent meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn en 36 procent meer werknemers met een tijdelijk contract.

Volg Anna Vossers op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.