carriere

Sinds jaren negentig niet zoveel mensen in bijstand als nu

Door Fieke Hamers - 28 mei 2014

In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal mensen dat bijstand ontvangt met 13.000 mensen toegenomen tot 426.000 mensen. Tekenen van economisch herstel hebben nog geen effect op de bijstand.

Sinds 2009 is het aantal mensen dat recht heeft op bijstand tot aan hun pensioen met ruim 120.000 mensen gestegen.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering ligt met 426.000 op het niveau van eind jaren negentig.

Herstel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder met berichten over economisch herstel. Zo zijn ondernemers optimistischer over investeringsplannen en de toekomstige omvang van hun personeelsbestand. Ook meldde het CBS een daling van het aantal WW-uitkeringen en een kleine toename van het aantal vacatures.

Kansen

Dit heeft nog niet geleid tot een afname van het aantal mensen in de bijstand. Mensen die bijstand ontvangen, zitten vaak al lang zonder werk. Ze hebben gemiddeld minder kans om een baan te vinden.

Onder jongeren is het aantal bijstandsontvangers het snelst gestegen. Werkende jongeren hebben vaker een flexibel dienstverband en banen voor een korte tijd.

Omdat ze daardoor geen of weinig WW-rechten opbouwen, komen zij nadat ze hun baan kwijtraken eerder in de bijstand. Zij komen echter ook weer eerder aan de slag, volgens het CBS.

Strenger

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een aantal strengere regels in voor bijstandsgerechtigden. Verwacht wordt dat deze 1 januari 2015 in werking treden. Zo zijn mensen dan onder andere verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun bijstandsuitkering. De invulling van deze tegenprestatie wordt overgelaten aan de gemeenten.

Het accepteren van passende arbeid wordt de norm, de bijstandsgerechtigde moet daar eventueel voor verhuizen. Sollicitaties mogen niet worden belemmerd door onaangepaste kleding of gedrag. En er wordt bijvoorbeeld een kostendelersnorm ingevoerd: als meer mensen binnen een gezin een uitkering ontvangen, gaat deze omlaag omdat mensen dan kosten kunnen delen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.