Colofon Elsevier Weekblad

Hoofdredacteur

J.A.S. Joustra (@ArendoJoustra)

Plaatsvervangend hoofdredacteur

drs R. van Rijckevorsel (@Rijckevorsel)

Elsevierweekblad.nl

mr. V.T.T. Andriessen (Chef Digitaal)M. van Schie MA (@Matthijsvschie), F.R. Verbeek (@Fleurverbeek).

Nederland

G.J. van Schoonhoven (@GertjanVanSchoo, chef), C. Joosten (@Else4WBDenHaag, Den Haag),  R.J. Kosterman (@KostermanRon), drs. G. Leistra (@GerlofLeistra), R.H.H. Ramaker MSC (@robramaker), N. Sterkenburg MA (@SterkNikki), drs. H.T.P.N. Vrijsen  (@EricVrijsen, Den Haag), J. Wiersma (@WiersmaBrussel, Brussel), S. Wynia (@SypWynia, Den Haag), E. J. Segaar.

Buitenland

drs. R. de Witt (chef, @RobbertdeWitt), E. A. Kossen MA (Washington, @Emilekossenmr. F.Ph. Kuethe.

Economie

M. Dijkstra MSc (@MS_Dijkstra), drs F.K. Gunst (@FloortjeGunst), J.I.G. Heijn MA (@JorisHeijn), S.P.P.M. van der Laan (@DellaVia), J.A.N. Meeuwissen MSc, drs. F.P. van de Velde (@fleuriettev),  drs. L. Wytzes (@LiesbethWytzes), M.D. Schulz MSC.

Kennis & Cultuur

B. Hahn (@BramHahn, chef), J. Gloerich MA (@JoppeGloerich), J.C. de Greef (mode, @johncdegreef), dr. G.A. van der ListM.J.A. Terwindt MA.

Onderzoek

drs. A. van Leeuwen (chef, @LeeuwenArthur), drs. J.M.J. Deijkers (@Ruud_Deijkers), Marieke ten Katen (@marieke_tk). 

Eindredactie & Organisatie

drs. E. Schaafsma (chef), drs. J.M. Bernard, A. Hoogendijk, drs. E.M.C.C. Wiewel, T. van Winssen

Beeld & Presentatie

P. ter Mors (art director), J. Atema, M.H. van Beeck, J.M.W. Mattheij, M. Oosterbaan

Medewerkers

drs. G.M.F.T. van der Aa, drs. S.C. Adolf (Madrid), R. van Asselt (illustraties), M. Bakker, drs B.M.P van Bennekom (Bonaire), G. Benschop, E. Bijlsma MA (Parijs), drs. M.T.E. van Blommestein (Warschau), drs. J. Bult (Tallinn), H. Camps, J.G.M. Crooijmans (Moskou), drs. M. Datema, J. Franke MA (Tel Aviv), prof. mr. dr. A. Ellian, J. Galema, drs. R.T. Heddema (Zürich), M. Hilhorst, D.J. van Hoogstraten (Los Angeles), S.M. van de Kerk, F. Keuris, mr. N.Th. Klei, H.G.M. Klijsen, drs. E.J.A.M. Koopman, drs. L Kwarten. L.D.S. Lubberding, drs. W. van der Maten (Islamabad). L.C. Otter (Rome), M.J. Rebattu jr., N.A.G. van Rossum, R. Savelberg (Berlijn), R. van Scheers, R. Simons, drs. R.L. Stiphout, drs T.P.J. Toebosch, drs. F.M. de Vries (Kaapstad).

Redactiesecretariaat

I. Pronk

Documentatie

M.W. Brouwer (chef), M.H. Couwenhoven, B. Derks, A. Westbroek

Productie & Distributie

N.A.W.M. Leenstra-Drost, L. Mes

Pictoright Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam.
© c/o Pictoright Amsterdam 2017

Marketing

M. Houwer MSc, E.S. Leijzer MA, I. Tijsseling

Directeur/Uitgever

E. van Luit

© ONE Business B.V.

COPYRIGHT Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van One Business B.V., door en in Elsevier Weekblad gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

DISCLAIMER Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De inhoud en inkleding van advertenties is bepaald door of namens adverteerders en wordt door One Business B.V., de uitgever van Elsevier Weekblad, of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. One Business B.V. en auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van (redactionele) informatie en de inhoud en vormgeving van advertenties.

PRIVACY One Business B.V., uitgever van Elsevier Weekblad, legt uw klantgegevens vast voor uitvoering van de (abonnements)overeenkomst, of wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met One Business B.V. De gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over producten en diensten van One Business B.V. en zorgvuldig geselecteerde derden. De adresgegevens kunnen daarnaast aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Ook als u dat niet expliciet heeft aangegeven kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van One Business B.V. worden geïnformeerd, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of post, dan kunt u dit doorgeven aan ONE Business B.V., Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam. Of per e-mail: adresregistratie@onebusiness.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacy en Cookie statement op http://www.onebusiness.nl/privacy/.