cultuur

Video: protest redacteuren Elsevier tegen titelroof

Door Tom Reijner - 20 april 2016

Redacteuren van Elsevier hebben woensdag actie gevoerd tegen het besluit van moederbedrijf RELX om de titel af te pakken. Het concern doet dat naar eigen zeggen om ‘reputatieschade’ te voorkomen.

Vlak voor de algemene vergadering van aandeelhouders van RELX bij Schiphol deelden redacteuren tasjes uit met daarin artikelen over de ophanden zijnde titelroof. In een van deze artikelen spreken nazaten van de familie Elsevier hun groeiende verontwaardiging uit. Hoe kan een bedrijf dat die naam – Elsevier – ooit heeft ingepikt, anderen het gebruik ervan verbieden?

Wat vinden de familie Elsevier en kinderen van de oprichters van de ‘titelroof’? Lees het hier >

Slecht plan

Tijdens het protest werd de aandeelhouders verteld waarom deze drastische stap een slecht plan is. De redactie van Elsevier is bang dat het schrappen van de titel grote nadelige gevolgen heeft voor de toekomst van het magazine. ‘Je maakt het in deze afnemende printmarkt voor het blad zo erg moeilijk,’ zegt columnist Syp Wynia. Tot de actie is overgegaan omdat de top zich tot dusver ‘op geen enkele wijze bereikbaar heeft getoond’.

Aandeelhouders krijgen te horen waarom de naamswijziging een slecht idee is

Voorzitter van de redactieraad Ron Kosterman zegt over het protest: ‘De redactie wilde aandeelhouders informeren en haar ongenoegen laten blijken over het voornemen van moederconcern RELX om het tijdschrift zijn naam af te nemen. Ook wilde de redactie de top van RELX, die zich tot nu toe verscholen hield in Londen en de redactie niet te woord wilde staan over de kwestie, direct confronteren met dat ongenoegen en onrecht.’

Prominenten

Hij geeft aan dat  de redactie ‘nog steeds zeer bezorgd is over de opgelegde naamsverandering en mogelijke consequenties daarvan voor de toekomst van het nu nog succesvolle en winstgevende Elsevier‘.

Ook prominenten verzetten zich tegen het afpakken van de naam. Een groep van honderd prominenten verzocht het moederbedrijf in maart in NRC Handelsblad de naamswijziging te herzien. Onder hen zijn Hans Wijers (oud-minister) en Jeroen van der Veer (ING, Boskalis, ex-Shell).

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.