Amsterdam

Na Ruf-schandaal stappen ook toezichthouders Stedelijk Museum op

Door Elif Isitman - 12 juni 2018

Een deel van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam stapt op na publicatie van een onderzoek over de manier waarop het museum wordt geleid. Drie leden stappen op in de nasleep van het vertrek van voormalig artistiek directeur Beatrix Ruf.

Het gaat onder anderen om Madeleine de Cock Buning, bekend van de Europese anti-nepnieuwstaskforce. Zij maakte haar vertrek dinsdagavond bekend. Ook Jos van Rooijen en Rita Kersting leggen hun functie neer. De leden willen daarmee naar eigen zeggen hun verantwoordelijkheid nemen.

RvT was niet transparant over mogelijke tegenstrijdige belangen

In het rapport over de gang van zaken bij het Stedelijk Museum concluderen onderzoekers dat de directie en de Raad van Toezicht (RvT) op een aantal punten niet in overeenstemming handelen met de Governance Code Cultuur, waarin is vastgesteld wat als goed bestuur geldt voor een culturele instelling. De toezichthouders zouden onder meer niet transparant zijn in de jaarstukken over zaken waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen kunnen spelen tussen het Museum en de RvT. Ook zijn RvT-leden te nauw betrokken bij besluiten over mogelijke belangenverstrengeling door diezelfde leden. Ook werden meermaals jaarrekeningen goedgekeurd zonder dat een accountant ernaar gevraagd werd.

De afgelopen maanden werden drie onderzoeken verricht over het Stedelijk Museum, nadat het museum in een impasse raakte vanwege het vertrek van Ruf. Zij raakte vorig jaar in opspraak na mediaberichten over haar bijverdiensten en mogelijke belangenverstrengeling.

Ruf noemde beschuldigingen ongefundeerd

De bonus die Ruf ontving na haar bijverdiensten was volgens onderzoekers weliswaar ‘uitzonderlijk hoog’ voor de culturele sector, maar zou niet tot belangenverstrengeling hebben geleid. Wel had zij erover in gesprek moeten treden met de RvT over het al dan aanvaarden ervan. Ruf zelf noemde de aantijgingen in een interview met The New York Times al ‘ongefundeerd’. Ten tijde van haar opstappen gaf ze aan dat ze daarmee de reputatie van het museum wilde redden.

In een verklaring op woensdag laat ze weten ‘heel blij’ te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. ‘In tegenstelling tot de verhalen in de media ben ik volgens de onafhankelijke onderzoekers altijd integer geweest, waren alle nevenfuncties akkoord en runde ik geen kunstadviesbedrijf ‘on the side’. Maar boven alles was ik het diepst geroerd door de vaststelling dat ik mij altijd met hart en ziel heb ingezet voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Want zo was het’, aldus Ruf in haar verklaring.

In een ander rapport concludeerde de Kunstraad dat het toezicht op het Stedelijk Museum  tekort was geschoten en dat de band met de stad verloren was gegaan.

 

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.