cultuur

Ankie Broekers-Knol

04 juli 2013

Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, geboren op 23 november 1946 te Leiden.
Politieke partij: VVD.

 

Functie
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (vanaf 2 juli 2013)

 

Opleiding

 • Gymnasium-a, Openbaar Huygens Lyceum, Voorburg (1958-1965)
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, (1965-1970)

Loopbaan

 • Wetenschappelijk medewerker juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden (1971-1988)
 • Wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden (1988-1992)
 • Lid gemeenteraad van Bloemendaal (1986-1997)
 • Directeur afdeling Moot Court, (Rijks)Universiteit Leiden (1992-2011)
 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (2001-heden)
 • Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (vanaf 2 juli 2013)

Huidig nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal (vanaf 1988)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (vanaf 2007)
 • Lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit Leiden (vanaf 1 januari 2010)
 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek (vanaf 1 maart 2010)
 • Lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad (vanaf 1 april 2010)

Vorige nevenfuncties

 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, (Rijks)universiteit Leiden (1973-1977 )
 • Lid en waarnemend voorzitter Commissie Beroep en Bezwaar gemeente Bloemendaal (1986-1997 )
 • Lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid (1988-1992)
 • Lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Rijksuniversiteit Leiden (1988-1992)
 • Lid bestuur alumnivereniging juridische faculteit (1992-1999)
 • Lid Centraal Stembureau (Rijks)universiteit Leiden (1992-2005)
 • Lid lustrumcommissie Rijksuniversiteit Leiden (1993-1995)
 • Lid bestuur Vereniging Faculty Club (1994-2004)
 • Lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club (1994-2004)
 • Secretaris bestuur Kennemer Golf en Country Club (1997-2003)
 • Lid faculteitsraad Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden (1999-2001)
 • Voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken ‘s-Gravenhage en Haarlem en juridische faculteit Universiteit Leiden (2005-2009)
 • Voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten (2005-2009)
 • Hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit (2005-2009)

Publicaties

 • Een methode voor het oplossen van casusposities (met P. Abas, 1985)
 • Moot Court, in: Elf gedachten over onderwijs (Leiden, 1993)
 • Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding, in: Ars Aequi (1999)
 • Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk (met B.M.J. van Klink, 2007, 8e druk)
 • Juridisch Wijzer, De Staat, Europa en het recht (2009)
 • De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en financiëlezekerheidsovereenkomsten, in: Maandblad voor Vermogensrecht (2009)
 • Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis, in Ex libris Hans Nieuwenhuis (2009)

Persoonlijk

 • Woont in Overveen
 • Gehuwd, twee dochters
 • Hobby’s: geschiedenis, internationale betrekkingen, politiek, lezen, koken, skiën, golf, zingen (in een band)

 

Adres

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Tel: 070 – 3129200

 

Website: Voorzitter Eerste Kamer

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.