cultuur

Evangelie van Joseph Prince is veel christenen toch echt te simpel

Door Gerry van der List - 30 april 2015

Nu dagelijks op RTL 5: Joseph Prince. De predikant en ex-ICT’er uit Singapore belooft dat een bekering tot Jezus voorspoed en welzijn brengt.

Van een kijkcijferhit kan vooralsnog onmogelijk worden gesproken. Zo weinig mensen stemmen op kantoordagen hun televisie om half acht ’s ochtends af op RTL 5 dat de Stichting KijkOnderzoek soms niet eens hun aantal weet vast te stellen.

Sinds de start op de commerciële Nederlandse zender een paar weken geleden was de topscore van het uitgezonden programma, Destined To Reign, een schamele drieduizend kijkers.

Dit handjevol zag een energieke, 51-jarige predikant uit Singapore een megakerk vol devote landgenoten toespreken over de zegeningen van het christelijke geloof.

Wonderbaarlijk

Piekfijn gekleed combineert senior pastor Joseph Prince in het Engels verhalen uit de Bijbel en voorvallen uit het dagelijks leven om de waarde van de boodschap van Jezus te adstrueren. Zowat elke bewering laat hij vergezeld gaan van een opgetogen ‘Amen!’

Zo nu en dan onderbreekt hij zijn betoog voor het voorlezen van een brief van een volgeling. Niet zelden gaat het dan om een wonderbaarlijke genezing. Zo meldde een vrouw onlangs dat al haar lichamelijke kwalen waren verdwenen nadat ze tot Jezus was gaan bidden.

De opgewonden sfeer onder de gelovigen en de uitbundige halleluja-gezangen doen vermoeden dat Prince een vertegenwoordiger is van de pinksterbeweging. Inderdaad is zijn New Creation Church een van de belangrijkste pinkstergemeenten van Azië.

Geheim

Hij is wereldwijd een populaire spreker op evangelische conferenties en kent ook geestverwanten in Nederland. Zoals zijn vriend Marcel Gaasenbeek, voorganger van de Jong en Vrij-kerk.

In meer dan 150 landen wordt de kerkdienst van Prince nu uitgezonden. De titel is dezelfde als die van een boek van hem: Destined To Reign. De ondertitel belooft nogal wat: The Secret to Effortless Success, Wholeness and Victorious Living. Het geheim van moeiteloos succes blijkt de omhelzing van het christelijke geloof te zijn.

Wie leeft vanuit de genade van Jezus, zal op alle denkbare wijzen worden gezegend. Geestelijk welzijn, maar ook rijkdom en lichamelijke gezondheid zijn het gevolg.

God is geen boeman, zegt Prince. Hij heeft zijn zoon voor onze zonden laten sterven. Dit een onvoorwaardelijke gave. Je kunt als christen niet in ongenade vallen. Geen wonder dat dit besef blij stemt. Christenen stralen volgens Prince vreugde uit; zij hebben een twinkeling in hun ogen.

Redder

Het evangelie van genade klinkt aantrekkelijk. Mensen hoeven zich weinig zorgen meer te maken, de zoon van God heeft voor hen zijn leven gegeven aan het kruis. Prince, die vroeger de kost verdiende als ICT’er, spreekt praktisch nooit over zondigheid, een natuurlijke geneigdheid tot kwaad en het aardse bestaan als een tranendal. Hij ziet louter voorspoed en geluk.

Althans voor diegenen die Jezus als redder aanvaarden.

Voor veel christenen is dit allemaal iets te simpel. Pastor Prince zou te weinig oog hebben voor het belang van het belijden van zonden en voor het onvermijdelijke leed in de wereld. Onbedoeld, zo luidt de klacht, zou de dominee psychische problemen bij gelovigen kunnen veroorzaken.

Want wat moet een christen wel niet denken en voelen als hij vurig tot zijn redder Jezus bidt en vervolgens toch niet van zijn lichamelijke en financiële problemen wordt verlost?

Elsevier nummer 19, 9 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.