cultuur

‘Grootste kunsthistorische vondst aller tijden’

Door Anna Vossers - 07 oktober 2013

Het lijkt te mooi om waar te zijn: in de Zwitserse bankkluis van een Italiaanse familie is een schilderij opgedoken dat mogelijk door Leonardo da Vinci is gemaakt. Als het werk inderdaad van Da Vinci is, gaat het om een van de grootste kunsthistorische vondsten ooit en is het schilderij miljoenen euro’s waard.

Het gaat om een portret van markiezin Isabella d’Este (1474-1539), een schilderij waarvan het Louvre een schets heeft, maar dat verloren werd gewaand. Zij was in haar tijd een van de belangrijkste mecenassen en hielp onder meer de kunstschilders Titiaan, Giovanni Bellini en Leonardo da Vinci zelf.

Kennis over Da Vinci

Hoewel het Louvre de tekening van het schilderij heeft, werd aangenomen dat het werk nooit was gemaakt of verloren was gegaan. Mocht het opgedoken schilderij echt zijn, dan betekent dat een verschuiving in de kunsthistorische kennis over Leonardo da Vinci, schrijft de Volkskrant.

Het schilderij is eerder gemaakt dan het beroemdste schilderij ter wereld, de Mona Lisa. De waarde van het portret van Isabella d’Este kan tussen 120 en 200 miljoen dollar worden geschat.

Aanwijzingen

De vraag is nu of het werk inderdaad het verloren gewaande schilderij van Da Vinci is. De argumenten vóór zijn volgens de Volkskrant: het pigment komt overeen met dat van andere werken van Da Vinci, de gronderingslaag is volgens zijn recept, en het werk is gemaakt tussen 1460 en 1650, blijkt uit onderzoek naar de hoeveelheid carbondioxide in het materiaal.

In tegenstelling tot de schets heeft Isabella d’Este op het schilderij een tak in haar hand, maar uit röntgenonderzoek blijkt dat daar eerst een boek was geschilderd – net zoals op de schets.

Er is aanvullend onderzoek nodig om vast te stellen of het opgedoken werk echt is. Er is bovendien een opvallend verschil met ander werk van Leonardo da Vinci: dit schilderij is gemaakt op doek, al zijn reeds bekende werken zijn geschilderd op hout.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.