cultuur

Premier Mark Rutte houdt maandag Willem Dreeslezing

Door Anna Vossers - 10 oktober 2013

Premier Mark Rutte houdt aanstaande maandag de jaarlijkse Willem Dreeslezing over de verzorgingsstaat. De titel van Ruttes lezing is ‘Sterke mensen, sterk land. Over het bezielend verband in de samenleving’.

De Willem Dreeslezing wordt sinds 1990 georganiseerd door de Stichting Willem Drees lezing, die de herinnering aan oud-premier Willem Drees en zijn betekenis voor de verzorgingsstaat levendig wil houden. De lezing wordt gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De afgelopen twee jaar gingen oud-premiers Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) Rutte voor. Het onderwerp van Koks lezing was de toekomst van de verzorgingsstaat, die onder druk staat.

Veranderingen

Premier Rutte hield in september ook al de door Elsevier georganiseerde H.J. Schoo-lezing. Daarin betoogde hij dat Nederland moet veranderen en meegaan in de technologische en geopolitieke veranderingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen.

In de Troonrede van dit jaar, voor het eerst voorgelezen door koning Willem-Alexander, bleek bovendien al dat de regering verwacht dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een ‘participatiesamenleving‘: ‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’

PvdA’er Willem Drees (1886-1988) was tussen 1948 en 1958 premier van Nederland. Hij speelde een belangrijke rol bij de opbouw van de sociale zekerheid in Nederland.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.