cultuur

Nederlander heeft meer vertrouwen in media dan in politiek

Door Servaas van der Laan - 11 december 2013

Nederlanders hebben over het algemeen meer vertrouwen in de media dan in politieke instituties als de Tweede Kamer en de regering. Behalve over de politiek zijn Nederlanders erg somber over de staat van de economie.

Dat blijkt uit de publicatie De sociale staat van Nederland 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Nederlanders zijn betrekkelijk somber over de economie in Nederland. Slechts 47 procent van de bevolking is tevreden met de economie. Vijf jaar gelegen lag dat percentage nog op 81 procent.

Vertrouwen

Een gebrek aan vertrouwen in de politiek ziet het SCP als reden voor de onzekerheid over de economie. Nederlanders vertrouwen hun eigen volksvertegenwoordigers op dit moment minder dan de journalisten die de politici moeten controleren.

Het planbureau merkt daarbij wel op dat de vertrouwenspercentages sterk fluctueren. Wanneer er meer impopulaire beslissingen door de politiek moeten worden genomen, daalt het vertrouwen.

Hardste klappen

Hoewel de koopkracht de afgelopen jaren sterk is gedaald en veel mensen hun baan kwijtraakten, is 72 procent van de Nederlanders nog altijd tevreden met het eigen inkomen. Een kleine groep van 6 procent zit in de gevarenzone.

Dit zijn vaak mensen met een lage opleiding, een laag inkomen, geen baan en/of een slechte gezondheid. Zij kunnen met de komende bezuinigingen rekenen op verdere financiële achteruitgang.

EU en immigratie

De verwachting dat mensen tijdens een crisis negatiever zijn over immigratie komt niet helemaal uit. Vorig jaar waren Nederlanders iets positiever over immigratie dan in 2008.

Over de Europese Unie zijn Nederlanders wel negatiever gaan denken. Door de crisis hebben steeds meer Nederlanders twijfels over de economische noodzaak van de Unie. Toch is het aantal voorstanders van de EU nog altijd groter dan het aantal tegenstanders.

Somber

Het sombere beeld dat Nederlanders hebben van onze economie strookt niet met de werkelijkheid. Nederland staat op de achtste plaats van meest concurrerende economieën in de wereld.

Maar de sentimenten van Nederlanders zijn volgens het SCP goed te begrijpen. De werkloosheid liep op, geld werd minder waard en het begrotingstekort van de overheid liep op. Op deze onderdelen scoorde Nederland 2 jaar geleden nog het beste, maar is daar nu een middenmotor.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.