cultuur

De geboortepapieren van Nederland

Door Lucas Gasthuis - 13 maart 2014

Eind maart verschijnt bij Elsevier Boeken De geboortepapieren van Nederland. Dit boek bevat – in hedendaags Nederlands – de drie belangrijkste en misschien wel meest revolutionaire geschriften uit de Nederlandse geschiedenis

Het gaat om de Unie van Utrecht (1579), de Apologie van Willem van Oranje (1581) en het Plakkaat van Verlating (1581).

Revolutie

Ze worden ingeleid en toegelicht door Coos Huijsen en Geerten Waling, die laten zien waarom deze teksten nog steeds relevant zijn voor de lezer in de 21ste eeuw.

De twee historici betogen onder meer dat ‘de geboortepapieren van Nederland’ staan voor het revolutionaire karakter van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Deze opmerkelijk vroege Nederlandse Revolutie werd een inspiratiebron voor de Engelse, Amerikaanse en Franse Revolutie van respectievelijk 1688, 1776 en 1789.

Eerste exemplaar

Het boek wordt zaterdag 29 maart gepresenteerd in het Nationaal Archief in Den Haag. Algemeen Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief mr. Martin Berendse zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De twee samenstellers dr. Coos Huijsen en drs. Geerten Waling geven een toelichting op de hedendaagse betekenis van de drie documenten. Lezers van Elsevier kunnen deze presentatie bijwonen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.