cultuur

Eerste uitreiking Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

Door Lucas Gasthuis - 21 juli 2014

De historische Vereniging Vrienden van De Witt reikt dit jaar in samenwerking met het weekblad Elsevier voor het eerst de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs uit. De scriptieprijs zal in november worden uitgereikt.

De Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs gaat voortaan jaarlijks naar de beste geschiedenis-scriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de periode 1625 – 1688. De prijs heeft als doel historisch onderzoek te stimuleren teneinde kennis over en inzicht in dit belangrijke tijdvak te vergroten.

Jury

Voor de prijs komen zowel bachelor- als master-scripties (in het Nederlands of Engels) in aanmerking die sinds 1 september 2012 en uiterlijk voor 1 september 2014 succesvol zijn afgerond.

Van de ingezonden scripties worden er maximaal 5 genomineerd, die vervolgens door een jury onder voorzitterschap van Prof. dr. R. von Friedeburg (hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Erasmus Universiteit, Rotterdam) worden beoordeeld.

De andere juryleden zijn Dr. G. de Bruin (universitair docent politieke geschiedenis Universiteit van Utrecht) en Drs. H. Wilbrink (historicus en bestuurslid Vrienden van De Witt). Drs. L. de Jonge (historicus en voorzitter wetenschappelijke werkgroep Vrienden van De Witt) treedt op als secretaris van de jury.

Scripties

De prijs voor de beste scriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag  van 1500 euro en een boekenpakket. Een deel van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het weekblad Elsevier en op de websites van het weekblad en van de vereniging Vrienden van De Witt.

De overige genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket. De prijsuitreiking zal plaatshebben op zaterdag 29 november 2014 te Utrecht.

Verdiensten

Elsevier’s Uitgeversmaatschappij, opgericht in 1880, is vernoemd naar het Zuid-Nederlandse uitgeversgeslacht Elzevir. Stamvader Lodewijk Elzevir opende in 1580 een boekwinkel bij de Universiteit Leiden. Een zoon en kleinzoon werden in 1626 universiteitsdrukkers in Leiden. Het eerste nummer van Elseviers Weekblad verscheen op 27 oktober 1945.

De historische vereniging Vrienden van De Witt is in 2005 opgericht om de herinnering aan de markante staatslieden Johan en Cornelis de Witt levend te houden en te zorgen voor waardering voor hun grote verdiensten voor de Republiek der Nederlanden bij een breed publiek.

De vereniging telt 130 leden in binnen- en buitenland en is niet gelieerd aan politieke organisaties of doelstellingen. Jaarlijks organiseert de vereniging symposia, die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.