Belastingen

‘Nieuw kabinet verlaagt de vermogensbelasting verder’

04 oktober 2017

Het nieuwe kabinet zou het vermogen waarover geen vermogensbelasting wordt geheven, iets willen verhogen. Dit meldt de NOS vandaag.

Op dit moment wordt de eerste 25.000 euro van het vermogen niet belast in box 3. Volgens de NOS willen VVD, CDA, D66 en CU dit ‘heffingvrij vermogen’ verhogen naar 30.000 euro.

Middengroepen

Het nieuwe kabinet wil met deze verhoging van het heffingvrij vermogen de middengroepen ontzien. De NOS bericht ook dat het belastingtarief in box 3 iets zou worden verlaagd.

De middengroepen zouden ‘alles bij elkaar’ 200 miljoen euro minder box 3-heffing gaan betalen. Dit bedrag komt precies overeen met de in het verkiezingsprogramma van het CDA opgenomen lastenverlichting bij alleen de verhoging van het heffingvrije vermogen naar 30.000 euro. Een verlaging van het box 3-tarief, op dit moment 30 procent, zal dus niet in die 200 miljoen euro zijn verwerkt.

Van de andere formatiepartijen wilde ook de ChristenUnie een verhoging naar 30.000 euro, VVD en D66 wilden een heffingvrij vermogen van 35.000 euro.

De omstreden heffing levert de schatkist nu jaarlijks naar schatting 3,5 miljard euro op.

2018

Mensen met een vermogen boven de 25.000 euro zouden door de verhoging van het heffingvrij vermogen naar 30.000 euro gemiddeld 60 euro minder belasting gaan betalen. In deze 60 euro zal de aanpassing van de rendementspercentages per 2018 waarschijnlijk nog niet zijn meegenomen, anders zou het bedrag lager uitvallen.

Op basis van de tarieven in 2018 zou een kleine spaarder er bijna vier tientjes per jaar op vooruit gaan. Ook in 2018 blijft de heffing op vermogen beduidend hoger dan de spaarrente die spaarders van hun bank ontvangen.

Regeerakkoord

Naar verwachting wordt het regeerakkoord van de toekomstige coalitie begin volgende week gepresenteerd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.