economie

‘Maakt het voor mijn erfrechtelijke positie uit of we scheiden?’

Door Heidi Klijsen - 14 maart 2016

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

ONTERVEN
Sinds tweeënhalf jaar leven mijn man en ik apart. We zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hij heeft mij onterfd. Hij heeft een nieuwe liefde. De gezondheid van mijn man is niet goed. De notaris adviseert (nog) niet te scheiden. Maakt het voor mijn erfrechtelijke positie uit of we scheiden? P.B., Amsterdam

prof. mr. dr. Bernard Schols, Hoogleraar Successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Bij echtscheiding bestaat eventueel recht op alimentatie. Maar hoe zit dat indien het huwelijk eindigt door overlijden? Tot 2003 was de echtgenoot bij overlijden vogelvrij verklaard en kon eenvoudig worden onterfd. Na 2003 kan gehuwd of ongehuwd zijn het erfrechtelijk verschil maken.

Lees ook: Hoe voorkomt u ruzie over de erfenis?

Een echtgenoot heeft bij onterving een erfrechtelijke aanspraak gekregen als een soort van alimentatie. Deze regeling heet de ‘andere wettelijke rechten’. U kunt, als onterfde echtgenoot (binnen zes maanden (!) na het overlijden) een beroep doen op het vruchtgebruik van woning en inboedel, en niet zomaar op straat worden gezet.

Volstaat dit recht niet, dan kunt u (binnen een jaar na het overlijden) voor uw levensonderhoud aanvullend een beroep doen op een verzorgingsvruchtgebruik op het overige vermogen. De toetsing hiervan gebeurt door de kantonrechter.
U kunt geen aanspraak meer maken op het vruchtgebruik als de echtscheidingsprocedure meer dan een jaar voor het overlijden was aangevangen en door het overlijden niet meer tot stand heeft kunnen komen. Let wel: dit geldt weer niet als u als langstlevende echtgenoot geen schuld hebt aan het feit dat de echtscheidingsprocedure zo lang heeft geduurd.

HYPOTHEEK
Met mijn flexibele hypotheek spaar ik voor een auto. Mijn schuld wordt dus lager. Na aankoop van de auto is mijn hypotheekschuld weer op het oude niveau. Mag ik de totale rente dan aftrekken als hypotheekrente? W.N., Amsterdam

Jeroen Wolfsen ffp, financieel planner en ­directeur van vergelijkingssite MoneyWise.nl
Wat u sparen noemt op uw flexibele hypotheek, is niets anders dan gewoon aflossen. Hierdoor verlaagt u de schuld en dat scheelt aan rentelasten. En omdat het een flexibele hypotheek is, kunt u het daarna weer opnemen. Op zich een prima constructie.

Maar de fiscus kijkt er wel anders naar. Jaarlijks moet u opgeven hoe hoog uw eigen­woningschuld is. Alleen de rente over een eigenwoningschuld is aftrekbaar. Rente over een consumptief krediet is al sinds 2001 – vijftien jaar geleden – niet meer aftrekbaar.

Het gaat er dus om dat het bij de fiscus duidelijk is hoe hoog uw eigenwoningschuld is en over welk hypotheekbedrag u rente aftrekt.
Daarnaast mag u best meer hypotheekschuld hebben en daar leuke dingen mee doen. Dat maakt de fiscus niets uit en ook de bank niet. U mag alleen de rente niet aftrekken als hypotheekrente.

TERREURZWAAN
In onze buurt is sprake van een ware terreur door een zwaan. Hij heeft ons kozijn kaalgevreten en krassen op de auto gemaakt. De gemeente onderneemt maar geen actie. Wie is aansprakelijk voor de schade? J.S., Breda

mr. Kristien Aerts-de Kok, advocaat civiel onroerend goed bij RST Advocaten in Steenbergen
Het is bekend dat zwanen vooral in de broedtijd agressief kunnen reageren en schade kunnen aanrichten. U kunt hiervan inderdaad bij de gemeente melding maken en verzoeken actie te ondernemen.

Maar de meeste zwanen worden beschermd door de Flora- en Faunawet, juist tijdens de broedtijd. Dit betekent dat zij niet mogen worden verstoord, verjaagd of gedood. In deze wet zijn wel ontheffingen en vrijstellingen opgenomen op grond waarvan er van die regeling mag worden afgeweken. Door verschillende gemeenten zijn gedragscodes opgesteld, waarin is opgenomen hoe de gemeente hiermee dient om te gaan.

Pas als de gemeente aantoonbaar in strijd met die gedragscode en met de wet heeft gehandeld door geen actie te ondernemen, zou u haar aansprakelijk kunnen stellen voor de aangerichte schade. Gezien de beschermde status van de dieren zal de gemeente niet snel aansprakelijk zijn als ze besluit de zwanen niet te verjagen.
Elsevier nummer 11, 19 maart 2016

NR. 11, 2016

Gerelateerde artikelen

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.