economie

Ontslagregeling op de schop? Dit willen werkgevers veranderen

Door Bauke Schram - 18 januari 2017

De ontslagregeling zoals die nu is, wordt behoorlijk veranderd, als het aan werkgevers ligt. De ontslagvergoeding die werknemers meekrijgen, moet volgens een aantal ondernemingsverenigingen tijdens hun loopbaan worden geïnvesteerd in omscholing en opleidingen.

Lobbygroep MKB-Nederland en werkgeversverenigingen AWVN en VNO-NCW zetten zich in voor een beleid waarbij de werknemers veel eerder gaan nadenken over hun vaardigheden en opleidingsniveau. ‘Het werkende leven duurt steeds langer. Mensen moeten zich geen illusies maken dat ze vijftig jaar lang hetzelfde werk bij hetzelfde bedrijf kunnen doen,’ zegt Harry van de Kraats, directeur van de AWVN in het FD.

Wat verandert er precies?

Omdat de arbeidsmarkt verandert, moet ook de regeling omtrent ontslagvergoedingen op de schop. Als bepaalde werknemers boventallig worden, kunnen ze nu nog een gouden handdruk krijgen. Maar volgens de werkgevers moet er tijdens de loopbaan van de werknemers al worden ingegrepen: het geld moet worden gestoken in om- en bijscholing, om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van werknemers relevant blijven voor de arbeidsmarkt.

De werkgevers hopen werknemers hierbij tevens te helpen: er wordt een zogenoemde ‘loopbaan-apk’ voorgesteld. De kracht van werknemers op de arbeidsmarkt wordt naar aanleiding van hun opleiding en vaardigheden periodiek vastgesteld. Zo zijn werknemers zelf ook op de hoogte van hun positie.

Voor flexwerkers kan het wel eens een positieve verandering zijn. Onder het voorstel van AWVN valt ook een zeer brede opleidingsplicht. Flexwerkers worden daarbij ook meegenomen, terwijl het opleidingsbudget van veel bedrijven in het verleden veel meer werd besteed aan bijscholing van vaste medewerkers.

Hoe gaan werkgevers en werknemers om met nieuwe arbeidsmarkt?

Voor de werkgeversorganisaties ligt de focus duidelijk op de verandering op de arbeidsmarkt door de hogere pensioenleeftijd. ‘Waar mensen kort geleden rond hun 50e met pensioen konden, hebben ze straks op dat moment nog twintig jaar voor de boeg,’ aldus Van de Kraats. Zo moeten extra vrije dagen voor oudere werknemers worden ingeruild voor maatregelen waar alle werknemers van een bedrijf profijt van hebben.

Vakbond FNV reageert ontstemd op de voorgestelde maatregelen. ‘De FNV stemt niet in met dit soort visieloze individualisering, waarbij steeds meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt.’ Bedrijven zouden er juist voor moeten zorgen dat de winst weer wordt gestoken in de portemonnee van werknemers.

De werkgeversclubs, vakbonden en werknemersorganisaties spreken binnenkort over de voorstellen in de Sociaal-Economische Raad. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken (PvdA), hoopt dat na de SER een voorstel komt over hoe de organisaties met de veranderende arbeidsmarkt om willen gaan. Het nieuwe kabinet kan daar dan na de verkiezingen mee aan de slag.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.