economie

‘Pensioenplannen 50Plus, PVV en SP duperen jongere generaties’

30 januari 2017

Het pensioen van jongere generaties valt 30 procent lager uit als de rekenrente wordt verhoogd. De ouderenpartij 50Plus, PVV en SP pleiten voor een hogere rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of pensioenfondsen in de toekomst voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen uitkeren.

Oudere deelnemers in een pensioenfonds profiteren van zo’n verhoging van de huidige rekenrente. Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht in opdracht van staatssecretaris Jette Klijnsma (Pensioenen, PvdA) wat het effect is van een verhoging.

Hoe beïnvloedt rekenrente pensioenen?

Een hogere rekenrente heeft een gunstig effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het geld dat de fondsen in kas hebben en het bedrag dat nodig is om de pensioenen te kunnen uitkeren. De rente is erg laag in westerse landen, meldt ook het CPB.

Als de rekenrente ‘kunstmatig’ wordt verhoogd, verandert dat niets aan de financiële positie van pensioenfondsen. Wel lijken de fondsen er dan beter voor te staan, waardoor ze op korte termijn minder zuinig hoeven te zijn bij het uitbetalen van de pensioenen. Daarom profiteren oudere generaties, terwijl jongere generaties uiteindelijk in de problemen kunnen komen, omdat de werkelijke rente zal afwijken van de rekenrente.

Geen goed idee dus, concludeert staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Kamer.

Hoe beïnvloedt een tijdelijke en een definitieve bodem in rekenrente de pensioenfondsen per generatie? Foto: CPB

Zorgen over pensioenfondsen

‘Zoals het CPB laat zien,’ schrijft Klijnsma, ‘leidt het verhogen van de rekenrente ertoe dat een deel van het pensioenvermogen dat nu is gereserveerd voor de financiering van het toekomstige pensioen van jongeren, op de korte termijn gebruikt kan worden voor de indexatie van het pensioen. Dat komt met name ten goede aan oudere deelnemers.’

In Den Haag worden vaker zorgen geuit over Nederlandse pensioenfondsen. Onder meer door de lage rente en de onrust op de beurzen worden deze fondsen geraakt. Bovendien is het bijvoorbeeld voor zelfstandigen lastig een pensioen op te bouwen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.