economie

Kamer wil strengere regels voor brievenbusfirma’s

Door Bauke Schram - 24 januari 2017

De meerderheid van de Tweede Kamer wil strengere eisen stellen aan zogenoemde brievenbusfirma’s. Een motie van GroenLinks en PvdA bewijst dat Kamerleden belastingontduiking willen aanpakken.

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) en PvdA’er Ed Groot dienden een motie in, waarin de aanscherping van eisen die worden gesteld aan brievenbusfirma’s worden voorgesteld. Volgens Grashoff geven brievenbusfirma’s Nederland een slechte naam.

Hoe zit het met brievenbusfirma’s?

Het gaat om organisaties die alleen technisch worden opgericht in een land waar relatief lage belasting wordt gevraagd. De term ‘brievenbusfirma’ verwijst naar het feit dat veel van deze bedrijven alleen een postadres hebben, en geen personeel of kantoor. Op deze manier wordt in sommige gevallen geld doorgesluisd, waarover weinig belasting wordt geheven.

Brievenbusfirma’s die zo een belastingdeal willen sluiten, moeten volgens de Kamer aan strengere eisen voldoen. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) reageert in een brief aan de Kamer dat ‘er op internationaal maar ook nationaal niveau al veel vooruitgang is geboekt’ om belastingmisbruik met behulp van brievenbusfirma’s te voorkomen. Nederland stelt al een aantal eisen waar bedrijven aan moeten voldoen, maar die zouden kunnen worden aangevuld.

Communicatie met het bronland verbeteren

Daarnaast komt de bewindsman met een lijst voorstellen voor ‘technische opties’ om de regels verder aan te scherpen. Over brievenbusfirma’s die Nederland als woonland hebben, maar waarbij het geld uit een ander land komt (het bronland), moet eerder met dat land worden gecommuniceerd.

Ook kunnen bepaalde eisen worden toegevoegd aan de reeds bestaande voorwaarden voor dit soort firma’s: een minimaal aantal werknemers, of een bepaald kostenniveau, waaruit blijkt dat er wel degelijk activiteiten zijn in Nederland.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.