economie

Vermogen 65-plussers fors gestegen, arme oudere ‘sterft uit’

Door Bauke Schram - 07 maart 2017

Hoewel de koopkracht van ouderen vanaf 2009 vooral achteruit is gegaan, zijn 65-plussers er de afgelopen twintig jaar meer op vooruitgegaan dan gemiddelde huishoudens. De arme 65-plusser ‘sterft uit’ volgens het CBS.

De groep ouderen met een laag inkomen is behoorlijk afgenomen: in 1995 was eenvijfde van de 65-plushuishoudens arm, tegenwoordig is dat zo’n 4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

AOW en aanvullend pensioen

Vooral vóór de financiële crisis gingen ouderen erop vooruit. Tussen 1995 en 2009 nam de koopkracht van 65-plussers steevast toe. Door de reële verhoging van de AOW kwamen ook 65-plussers die alleen van de AOW leven boven de lage-inkomensgrens terecht. Bovendien bouwen steeds meer ouderen naast hun AOW een aanvullend pensioen op.

De belangrijkste oorzaak van de toename is dat babyboomers – die sinds enkele jaren tot de 65-plussers horen – aanzienlijk rijker zijn dan eerdere generaties ouderen. Daarnaast overlijden relatief veel ouderen uit armere generaties, meldt het CBS: ‘Ook sterfte van minder vermogende hoogbejaarden die meestal geen eigen woning hadden, droeg ertoe bij dat de groep ouderen als geheel welvarender werd. Met het herstel van de economie nam het vermogen van 65-plushuishoudens weer toe.’

Alleen maar positief?

Toch nam in 2015 de koopkracht van ouderen af, terwijl deze gemiddeld toenam. Daarnaast hebben pensioenfondsen het moeilijk sinds de crisis. Door de lage rente wordt een deel van de pensioenen al jaren niet geïndexeerd, terwijl er wel sprake is van – lage – inflatie. Zo ‘kachelt de koopkracht van gepensioneerden achteruit,’ zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mullingen in september tegen Elsevier.

Overigens lijkt het erop dat ook 55-plussers er beter voorstaan. Onder hen neemt de langdurige werkloosheid af.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.