#Formatie

Werkgevers: ‘Als de vakbonden niet willen, doen we het zelf wel’

Door Bauke Schram - 26 april 2017

Aan het brede overleg tussen werkgeversclub VNO-NCW en de vakbonden kwam afgelopen week abrupt een einde. Steen des aanstoots: de reparatie van het derde WW-jaar. Zijn de vakbonden niet bereid tot verder overleg, dan komen de werkgevers zelf met een voorstel voor het nieuwe kabinet.

Dat zegt werkgeversclub VNO-NCW tegen elsevier.nl. VNO-NCW onderhandelde de afgelopen weken met de vakbonden CNV, FNV en VCP onder meer over de toekomst van de arbeidsmarkt.

De partijen zaten ook aan tafel voor een ander onderwerp: het Sociaal Akkoord uit 2013, volgens de website van de Rijksoverheid een ‘mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21ste eeuw’.

Onenigheid over derde WW-jaar

Het kabinet kwam daarin met werkgevers- en werknemersorganisaties onder meer overeen dat de duur van werkloosheidsuitkering WW van 38 tot 24 maanden zou worden teruggebracht. Het kabinet zei erbij dat de ingreep, als de partijen het daarover eens zouden worden, ‘zou kunnen worden gerepareerd’. ‘Over de invulling daarvan werden we het later pas eens,’ zegt Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW.

Werknemers ontvingen tot 1 januari 2016 maximaal 38 maanden WW. Elk gewerkt jaar bouwden werknemers daarvoor een maand WW op. Sinds 1 januari 2016 krijgen werknemers maximaal 24 maanden WW. Ook in de nieuwe regeling bouwt de werknemer de eerste tien jaar nog elk jaar een maand WW op, maar daarna krijgt hij voor elk gewerkt jaar slechts een halve maand WW.

Recent kwamen de partijen overeen dat het weggevallen derde WW-jaar moet worden gerepareerd door de werknemers extra premie te laten betalen. Die premie wordt gestort in een nieuw fonds, dat onderdeel wordt van de nieuwe cao’s. VNO-NCW en ondernemersorganisatie ONL gingen akkoord, maar zijn huiverig dat de rekening uiteindelijk toch bij de werkgever terechtkomt. Dus willen de werkgeversorganisaties eerst nagaan of de achterban akkoord gaat met het besluit.

‘Het is een nogal ingewikkelde constructie,’ aldus Van Scherrenburg. ‘De handtekening onder het Sociaal Akkoord staat, maar de zaak is complex en vraagt om overleg met én draagvlak bij de leden.’

  • Dit staat in het sociaal akkoord over de WW
    De maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW wordt vanaf 2016 stapje voor stapje – met één maand per kwartaal – teruggebracht, zodat de WW vanaf 2019 werkelijk maximaal twee jaar wordt uitgekeerd door de overheid.
    Als werkgevers en werknemers ervoor kiezen per CAO aanvullende WW af te spreken, zal minister Asscher dat ook mogelijk maken.
    Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer regie over de WW, waarbij zij ieder de helft van de premies van het publiek gefinancierde deel van de WW voor hun rekening nemen.
    Bron: rijksoverheid

‘Open voor gesprek’

De vakbonden zijn ziedend dat de werkgeversorganisaties niet direct akkoord zijn gegaan met het voorstel over het derde WW-jaar. Uit protest schortten de vakbonden alle onderhandelingen op.

Volgens de bonden komen de werkgevers een afspraak van vier jaar geleden ‘ineens niet meer na’. ‘VNO-NCW zet de polder onder water,’ zegt CNV-voorziter Maurice Limmen tegen NRC. FNV zegt dat de werkgevers ‘onwil tonen’ tot een akkoord te komen waar de organisaties al jaren over discussiëren.

De werkgevers willen uiteindelijk weer aan tafel, aldus Van Scherrenburg van VNO-NCW. ‘Na het meireces gaan we gewoon door. Als ze niet meer willen praten, komen we zonder de vakbonden zelf wel met een voorstel,’ zegt Van Scherrenburg.

 

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.