Arbeidsmarkt

Verpleegkundigen en ICT-ers gezocht: what’s new?

Door Fleuriëtte van de Velde - 04 december 2017

De komende vijf jaar blijft er een groot tekort aan personeel in de bouw, techniek, ict, zorg en het onderwijs.

Dat staat in de tweejaarlijkse arbeidsmarktprognose van het Research Centrum Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.

Wat is jouw studie waard op de arbeidsmarkt? Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek analyseerden voor ‘Beste banen’ gegevens van 1 miljoen afgestudeerden. Klik hier en vergelijk 711 opleidingen

Het ROA verwacht dat in de zorg de banengroei jaarlijks 3.1 procent bedraagt. Andere relatief sterke groeisectoren zijn de specialistische zakelijke dienstverlening (1,8 procent), en de bouw (1,7 procent).

Mbo-4

Baankansen verschillen sterk per opleidingsniveau en per studierichting. Het ROA stelt onder meer: ‘Op mbo 4-niveau zijn de perspectieven goed voor groen en techniek. Voor mbo 4 werktuigbouwkunde en metaalbewerking en mbo 4 technische installatie zijn de perspectieven zelfs zeer goed. (…) Op hbo niveau zijn de arbeidsmarktperspectieven het meest somber voor de richting communicatie en hotel, vrijetijd en facility management. Op wo niveau geldt dit voor bedrijfseconomie en logistiek en kunst.’

Lastig voorspellen

Het is al langer bekend dat er de komende jaren tekorten zullen zijn in de zorg, het onderwijs en de techniek. ICT-ers zijn in Nederland al jaren nauwelijks te vinden. En een tekort aan technische geschoolde vakmensen is er al jaren. Maar hoe groot die tekorten zullen zijn, is lastig te voorspellen.

De vraag is wat dit soort gedetailleerde prognoses waard zijn. Zeker over vijf jaar. In een tijd waarin technologische veranderingen razendsnel gaan en veel bedrijven het al lastig vinden een vijfjaren plan op te stellen is het lastig inschatten aan welke beroepen straks behoefte is.

Varkenscyclus

Er is altijd het effect van de ‘varkenscyclus’: er worden tekorten voorspeld in het onderwijs, als reactie gaan heel veel jongeren tegelijk de lerarenopleiding doen en als ze van school komen, zijn ze eigenlijk met teveel.

De economische conjunctuur heeft ook invloed. Kijk naar de bouw, die hard getroffen werd tijdens de crisis maar waar nu de vraag enorm aantrekt.

Kinderopvang

En dan is er nog de overheid. Als die besluit flink te bezuinigen (denk aan de thuiszorg enkele jaren geleden, en de kinderopvang) verliezen mensen daar hun baan.

Als de overheid besluit bezuinigingen terug te draaien (denk aan de kinderopvang waar nu weer extra geld naartoe gaat) zijn er opeens weer meer mensen nodig, maar die zijn er niet want niemand koos vier jaar geleden die opleiding vanwege de slechte baankansen.

En medewerkers die werden ontslagen hebben het inmiddels naar hun zin in een andere branche.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.