economie

Flinke winstgroei voor Rabobank

Door ANP - 18 februari 2016

UTRECHT (ANP) – Rabobank heeft de winst het afgelopen jaar flink zien groeien. Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan de scherpe daling van de kosten, zo maakte het financiële concern donderdag bekend.

Rabobank zag het jaarresultaat met 20 procent groeien tot ruim 2,2 miljard euro. De totale kosten voor kredietverliezen daalden tot iets boven de 1 miljard euro. Per saldo kromp de kredietportefeuille met 3,5 miljard euro tot 426,2 miljard euro. ,,Het economisch herstel in Nederland leidt nog niet tot een hogere kredietvraag bij ondernemers”, merkte de bank op.

Rabobank zag zijn marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening in ons land toenemen tot 42 procent. De extra aflossingen op particuliere woninghypotheken bleven vorig jaar met 3,4 miljard euro ,,op een hoog niveau”. Mede door deze aflossingen daalden de particuliere spaargelden bij de bank met 1 procent tot ruim 140 miljard euro.

Tegenvaller

Rabobank kreeg ook een tegenvaller te verwerken. De financiële instelling moest 604 miljoen euro afschrijven op haar retailbank in het Amerikaanse Californië. De bijdrage aan het nationale resolutiefonds drukte het bedrijfsresultaat voor belastingen met 172 miljoen euro. De bankenbelasting drukte het nettoresultaat met 172 miljoen euro.

In een prognose op het huidige jaar gaf Rabobank aan te verwachten dat het economische herstel zal aanhouden. Maar niet alle klanten profiteren daarvan, waarschuwde de bank, daarbij onder meer wijzend op de voor Nederlandse begrippen nog steeds hoge werkloosheid. Ook is de groep met woningen die ,,onder water” staan nog relatief hoog.

Voor de bank zelf zullen de reguliere bedrijfslasten dit jaar waarschijnlijk wel lager zijn. Rabo voorziet echter licht hogere kredietverliezen, ondanks het economisch herstel, vanwege bijvoorbeeld incidentele gebeurtenissen. Daarnaast zal ook de bijdrage aan het nationale resolutiefonds h