economie

CPB ziet risico’s voor bescheiden groei

Door ANP - 07 maart 2016

DEN HAAG (ANP) – De Nederlandse economie groeit de komende tijd in een stabiel, bescheiden tempo verder. De gestage vooruitgang kan echter worden ontspoord door internationale ontwikkelingen. Dat voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) maandag.

Het CPB voorziet een economische groei van 1,8 procent dit jaar, gevolgd door een plus van 2 procent in 2017. Daarmee werd het planbureau wat voorzichtiger over 2016; in december werd nog een plus van 2,1 procent voorspeld voor dit jaar.

De economie herstelt ,,gestaag, maar niet uitbundig” van de recessies van de afgelopen jaren. De vooruitgang op de arbeidsmarkt gaat daarbij ,,traag”, zei CPB-directeur Laura van Geest. Verder verbetert het overheidstekort wel behoorlijk, maar alleen dankzij het economische herstel. Het structurele tekort, dat wordt gecorrigeerd voor de gunstige economie, gaat maar mondjesmaat de goede kant op.

Tegenvallers

Daarnaast is er een aanzienlijke kans op tegenvallers. Het CPB wees daarbij op de onrust op de financiële markten. Ook werd het mogelijke vertrek van de Britten uit de EU als risico voor de Nederlandse economie genoemd.

De prognoses zorgden voor gemengde reacties. Regeringspartijen benadrukten de aanhoudende groei. Vakbonden en oppositiepartijen waren minder positief en wezen op de problemen op de arbeidsmarkt. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën merkte alvast op dat Nederlanders volgend jaar niet hoeven te rekenen op een nieuwe lastenverlichting. Volgens hem zal het op basis van de CPB-cijfers lastig genoeg worden de begroting rond te krijgen. Zijn collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) voegde toe dat het kabinet in augustus nog gaat kijken naar oplossingen voor groepen mensen die volgens de ramingen buiten de boot dreigen te vallen.