economie

Marktonrust raakt Van Lanschot flink

Door ANP - 26 april 2016

DEN BOSCH (ANP) – Van Lanschot heeft afgelopen kwartaal flink last gehad van de turbulentie op de financiële markten. De inkomsten namen met bijna een kwart af, met name door een fors lager resultaat op de eigen beleggingsportefeuille. De winst halveerde ruimschoots tot 14 miljoen euro.

Van Lanschot zag de inkomsten uit provisies op jaarbasis met 14 procent afnemen tot 58,4 miljoen euro. Opbrengsten uit de handel in effecten vielen bijna geheel weg. Daar stond alleen een stijging van de rentebaten tegenover. Die gingen met 11 procent omhoog naar 56 miljoen euro.

De Bossche vermogensbeheerder rapporteerde dinsdag wel een fikse daling van de voorzieningen voor slechte kredieten. Die kwamen uit op 3,4 miljoen euro, tegen ruim 15 miljoen euro een jaar eerder. Het beheerd vermogen groeide ondanks de onrust op de financiële markten met 5 procent tot 52,7 miljard euro.