economie

ECB mist daadkracht bij hervormingen

Door ANP - 19 mei 2016

FRANKFURT (ANP) – De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich zorgen over het gebrek aan daadkracht in veel eurolanden waar het gaat om structurele hervormingen die de economie sterker maken. Dat blijkt uit de donderdag vrijgegeven notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB, die op 20 en 21 april werd gehouden.

De Europese Commissie dringt bij individuele landen wel aan op hervormingen, maar doet dat volgens de ECB kennelijk niet overtuigend genoeg. De centrale bank erkent dat veel landen stappen hebben gezet, met name op het gebied van arbeidsrecht, maar vindt dat meer hervormingen noodzakelijk zijn en dat die meer prioriteit verdienen dan ze nu hebben.

Zelf voert de ECB al geruime tijd een zeer ruim monetair beleid, dat erop gericht is het economisch herstel en de prijsontwikkeling in de eurozone te ondersteunen. Banken betalen geen rente op herfinancieringen via de centrale bank, en kunnen binnenkort zelfs geld toe krijgen op geld dat zij lenen om de kredietverlening op te voeren. Als zij tegoeden onderbrengen bij de ECB, moeten zij daarvoor betalen.

Inflatie

Daarnaast koopt de ECB op grote schaal schuldpapier op. Ook dat helpt banken om geld vrij te spelen, dat vervolgens kan worden uitgeleend aan bedrijven en consumenten. Het is de bedoeling dat daardoor de vraag naar goederen en diensten toeneemt, zodat de prijzen gaan stijgen. Een te lage inflatie kan investeringen remmen en daarmee de economische groei belemmeren.

De ECB benadrukt al van meet af aan dat dit beleid alleen voor de korte termijn werkt. Voor een blijvende verbetering is een fundamentele versterking van de economie noodzakelijk. Het is voor het eerst dat de centrale bank in een verslag van een beleidsvergadering zo expliciet zijn zorgen uitspreekt over het gebrek aan voortgang bij de hervormingen die daarvoor nodig zijn.