economie

Federal Reserve laat rente ongemoeid

Door ANP - 15 juni 2016

WASHINGTON (ANP) – De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, heeft woensdag zoals verwacht het rentetarief ongemoeid gelaten. Het renteniveau van ’s werelds grootste economie blijft daardoor tussen de 0,25 procent en 0,5 procent.

De Fed verwacht later dit jaar nog wel met twee rentestappen te komen. Daarbij gaan de beleidsmakers er onder meer vanuit dat de arbeidsmarkt zal aantrekken. Een tijdsindicatie voor een volgende rentestap werd niet gegeven. Overigens is het aantal Fedbestuurders dat rekent op slechts één rentestap in 2016 toegenomen

Na het tegenvallende banencijfer dat onlangs werd gepubliceerd, was de kans op een verhoging volgens kenners al zo goed als verdampt. Ook wachten de beleidsbepalers in de Verenigde Staten op de uitkomst over het al dan niet uit de Europese Unie stappen door de Britten, al werd daar door de Fed woensdag niet concreet op gewezen. Wel gaf de koepel aan nauwlettend toe te zien op de ,,inflatie-indicatoren” en de ,,wereldwijde economische en financiële ontwikkelingen”.

Vooruitzicht

In een nieuwe economische raming voorziet de Fed een groei van circa 2 procent in de nabije toekomst. Daarmee lag het vooruitzicht iets lager dan bij de beleidsvergadering in maart. Voor dit jaar ziet de Fed nu een groei van 1,9 tot 2 procent. In 2017 zal de economie 1,9 tot 2,2 procent vooruit gaan. Dit was in maart nog 2,1 tot 2,3 procent voor dit jaar en 2 tot 2,3 procent een jaar later. Ook voor de langere termijn is de Fed iets voorzichtiger.

De Fed verhoogde eind vorig jaar voor het eerst sinds medio 2006 de rente. Daarmee zette het stelsel van Amerikaanse centrale banken een eerste stap richting een normaler monetair beleid, na jaren waarin de Amerikaanse economie met exceptionele maatregelen werd ondersteund. Onlangs gaf Fed-preses Janet Yellen aan vast te houden aan het voornemen de rente verder te verhogen, maar alleen als de economische omstandigheden dat toelaten.