economie

Boeren pleiten voor ‘plattelandsministerie’

Door ANP - 09 september 2016

ZWANENBURG (ANP) – Nederlandse boeren willen dat na de verkiezingen van maart volgend jaar een nieuw ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland in het leven wordt geroepen. Volgens land-en tuinbouworganisatie LTO moet daarmee het maatschappelijk belang van boeren een duidelijkere stem krijgen in Den Haag.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat zei dat een dergelijk ministerie niet alleen van belang is voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar voedsel, maar ook omwille van klimaat, platteland en landschap. Maat stipte daarbij aan dat de agrarische sector in Nederland tot de meest innovatieve in de wereld behoort. ,,Daarnaast is het met afstand de grootste exportsector van ons land”, zo zei hij.

De organisatie zou graag zien dat er meer geld beschikbaar komt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarbij zou het takenpakket van de autoriteit op de schop moeten. Ook moet er meer inspanning worden gepleegd om concurrentieverhoudingen in de Europese Unie gelijk te stellen en moeten mededingingsregels in Nederland, maar ook in Brussel worden aangepast.

Mooie woorden

Ook zou LTO graag zien dat er bij de bescherming van gewassen meer ruimte komt om te experimenteren, om daarmee tot nog betere en duurzamere bedrijfsvoering te komen.

Natuurmonumenten is verheugd over het verkiezingsmanifest van LTO dat ,,grote bewustwording” uitstraalt. Het is volgens de organisatie wel hoog tijd dat ,,mooie woorden” worden omgezet in ,,mooie daden”.

Niet los te zien

Volgens Natuurmonumenten is de impact van de landbouw op onze leefomgeving groot. Bodemgezondheid en waterkwaliteit zijn ondermaats waarbij de uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstof, fosfaat en pesticiden de wettelijke grenzen overstijgt.

Een ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland is volgens Natuurmonumenten niet de ideale oplossing. ,,Landbouw en natuur zijn niet los te zien van milieu, water, lucht en bodem”, aldus de organisatie die meer ziet in een ministerie voor de Leefomgeving waarin milieu, water, natuur, landbouw, voedsel, duurzame energie en infrastructuur samenkomen.