economie

Boeren pleiten voor ‘plattelandsministerie’

Door ANP - 09 september 2016

ZWANENBURG (ANP) – Nederlandse boeren willen dat na de verkiezingen van maart volgend jaar een nieuw ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland in het leven wordt geroepen. Volgens land-en tuinbouworganisatie LTO moet daarmee het maatschappelijk belang van boeren een duidelijkere stem krijgen in Den Haag.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat zei dat een dergelijk ministerie niet alleen van belang is voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar voedsel, maar ook omwille van klimaat, platteland en landschap. Maat stipte daarbij aan dat de agrarische sector in Nederland tot de meest innovatieve in de wereld behoort. ,,Daarnaast is het met afstand de grootste exportsector van ons land”, zo zei hij.

De organisatie zou graag zien dat er meer geld beschikbaar komt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa). Daarbij zou het takenpakket van de autoriteit op de schop moeten. Ook moet er meer inspanning worden gepleegd om concurrentieverhoudingen in de Europese Unie gelijk te stellen en moeten mededingingsregels in Nederland, maar ook in Brussel worden aangepast.

Ook zou LTO graag zien dat er bij de bescherming van gewassen meer ruimte komt om te experimenteren, om daarmee tot nog betere en duurzamere bedrijfsvoering te komen.