economie

ECB houdt rente onveranderd

Door ANP - 08 september 2016

FRANKFURT (ANP) – De economische groei in de eurozone toont geen versnelling en de kans op nieuwe tegenvallers blijft groot. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, donderdag.

De ECB ziet de economie van de eurolanden de komende tijd in hetzelfde lage tempo vooruitgaan. De groei komt dit jaar naar verwachting uit op 1,7 procent, om de komende twee jaar terug te zakken naar 1,6 procent. De inflatie blijft daarbij bijzonder laag. Dit jaar nemen de prijzen in de eurozone naar schatting met 0,2 procent toe, waarna de geldontwaarding oploopt naar 1,2 procent in 2017 en 1,6 procent het jaar daarna.

De ECB werd daarbij iets somberder over de groei in de komende twee jaar, terwijl de prognoses voor de inflatie grotendeels ongewijzigd bleven. De ramingen wijzen er volgens Draghi op dat er ,,momenteel” geen noodzaak is voor de centrale bank om nieuwe maatregelen te nemen. Hij benadrukte echter dat de situatie scherp wordt gevolgd en dat de ECB klaarstaat om verder in te grijpen als dat noodzakelijk wordt geacht.

Inflatie

De ECB besloot donderdag zijn beleid niet te wijzigen. Draghi benadrukte dat de stimuleringsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, zoals de historisch lage rente en de opkoop van obligaties, zeer goed werken. Voorlopig is de bank er echter niet in geslaagd de inflatie dichter richting het beoogde doel van net geen 2 procent te krijgen. In augustus bleef de geldontwaarding in de eurozone steken op gemiddeld 0,2 procent.

Daardoor neemt de kritiek op het ECB-beleid steeds verder toe. Zo klaagden banken de afgelopen tijd steen en been over de lage rente, die hun winstgevendheid zou uithollen. Draghi wees die kritiek grotendeels van de hand. ,,Het is duidelijk dat de lage rente op termijn ook risico’s met zich meebrengt”, zei hij. ,,Maar de lage rente is nu noodzakelijk om het herstel van de economie tot stand te laten komen.”

Banken moeten de rente ook niet aangrijpen als verantwoording voor al hun problemen, stelde Draghi verder. Als de lage tarieven leiden tot herstel, dan zullen ook zij de vruchten daarvan plukken, benadrukte hij.