economie

Europese zeehavensubsidie vaak verspilling

Door ANP - 22 september 2016

LUXEMBURG (ANP) – Uitgaven van de Europese Unie aan kades, dokken en golfbrekers in Europese zeehavens zijn in veel gevallen weggegooid geld. Een derde van de investeringen tussen 2000 en 2013 was ondoelmatig en niet duurzaam. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een vrijdag gepubliceerd rapport.

De controleurs bezochten negentien zeehavens in Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Zweden. Hun conclusie is dat de Europese en nationale strategieën voor vrachtvervoer over zee veel te wensen over laten. ,,Het risico op verspilling is hoog.”

Zo werd bijna 100 miljoen euro besteed aan voorzieningen die in de nabije omgeving al bestonden. In andere gevallen werd geïnvesteerd in infrastructuur die vele jaren na de aanleg niet of nauwelijks werd gebruikt. In veertien onderzochte havens ontbrak een goede (spoor)wegverbinding. Ook kampten veel projecten met vertraging en kostenoverschrijdingen.

Aan subsidies en leningen voor havens gaf de EU tussen 2000 en 2013 17 miljard euro uit. De rekenmeesters adviseren een Europabreed havenontwikkelingsplan op te stellen.