economie

IMF: vrijhandel gunstig voor armere mensen

Door ANP - 27 september 2016

WASHINGTON (ANP) – De vrije internationale handel van goederen pakt over het algemeen vooral gunstig uit voor mensen met lagere inkomens. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Internationale handel zorgt voor lagere prijzen en een groter aanbod aan goederen. Hoewel veel verzet tegen globalisering wordt ingegeven door het gevoel dat vooral rijke mensen hiervan profiteren, blijkt uit onderzoek het tegendeel, aldus het fonds. Juist de mensen aan ,,de onderkant van de inkomensverdeling” hebben het meeste baat bij de lagere prijzen, omdat zij een relatief groot deel van hun inkomen aan veel verhandelde goederen uitgeven.

Het IMF waarschuwt in zijn rapport voor het opkomende protectionisme. Onderhandelingen over nieuwe vrijhandelsakkoorden (zoals TTIP) moeten volgens het fonds worden aangegrepen om de handel en de welvaart vooruit te helpen.