economie

Raad van State: niets mis met Vestia-heffing

Door ANP - 28 september 2016

DEN HAAG (ANP) – Het toenmalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) mocht in 2013 aan alle Nederlandse woningcorporaties een heffing opleggen om de steun aan het noodlijdende Vestia te kunnen betalen. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

De zes corporaties die om deze ‘Vestia-heffing’ een proces waren begonnen, vingen eerder al bot bij de bestuursrechter in Alkmaar. Hun bezwaar is nu opnieuw ongegrond verklaard. De saneringssteun, waarvoor corporatievangnet CFV in totaal 508 miljoen euro rekende, voldeed aan alle regels.

De corporaties vonden de heffing onrechtmatig. Volgens hen had Vestia nooit met publieke middelen overeind mogen worden gehouden, omdat het door gespeculeer met derivaten in nood kwam en de miljardenverliezen niets met de volkshuisvestingstaak te maken zouden hebben.

Vestia belandde in 2012 flink in de problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. De andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.