economie

CBS: minder leegloop bij vakbonden

Door ANP - 27 oktober 2016

DEN HAAG (ANP) – De jarenlange daling van het aantal vakbondsleden zwakt af. Eind maart 2016 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, een daling van 17.000 ten opzichte van een jaar eerder. In het jaar daarvoor nam het aantal leden nog met 28.000 af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het zijn vooral mannen die de bonden sinds 1999 de rug toekeren. Het aantal vrouwelijke leden steeg tussen dat jaar en 2016 juist van 518.000 tot 646.000. De instroom van vrouwelijke leden hangt volgens het CBS samen met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. In dezelfde periode daalde het aantal mannelijke leden van 1,4 miljoen naar 1,1 miljoen.

De vakbonden kampen behalve met het dalende ledental ook met vergrijzing. Het aantal leden van 25 tot 45 jaar nam het afgelopen jaar met 25.000 af. Het aantal leden van 65 jaar of ouder steeg met 14.000.