economie

Natuur & Milieu kritisch na boerenadvies SER

Door ANP - 25 oktober 2016

DEN HAAG (ANP) – De commissie-Nijpels van de Sociaal-Economische Raad heeft in een advies verzuimd om boeren die niet zo groen werken aan te pakken. Daardoor heeft het voorstel voor een snellere verduurzaming van de veehouderij, waarmee het adviesorgaan dinsdag kwam, waarschijnlijk weinig kans van slagen. Dat stelt milieuorganisatie Natuur & Milieu.

,,Juist de achterhoede-boer produceert te veel mest, put de grond uit en geeft niet om de natuur”, stelt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. ,,Daarnaast veroorzaken deze boeren overproductie en daardoor lage prijzen die de hele sector duperen.”

Commissievoorzitter Ed Nijpels van de SER pleit ervoor dat voortaan alleen de meest duurzame boeren nog steun van de overheid kunnen krijgen. Wagenaar betwijfelt of dat idee gaat werken. De SER had volgens hem juist met een voorstel moeten komen om de achterhoede-boeren te dwingen hun veestapels af te bouwen.