economie

WRR stelt dominantie bankensector aan de kaak

Door ANP - 12 oktober 2016

DEN HAAG (ANP) – De financiële sector is ,,niet de vijand”, maar de Nederlandse samenleving heeft zich wel veel te afhankelijk gemaakt van banken en de wispelturigheid van de financiële markten. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is het aan de overheid om die dominantie terug te dringen.

De beleidsvoorstellen waarmee het belangrijke adviesorgaan woensdag kwam bieden veel ,,interessante aanknopingspunten” voor een volgend kabinet, zei minister Jeroen Dijsselbloem toen hij het nieuwe rapport in ontvangst nam.

De WRR wil onder meer dat Nederland stopt met de belastingvoordelen die het aangaan van schulden bij de bank bevorderen, zoals de hypotheekrenteaftrek. Door de grote hypotheekschulden van huishoudens heeft de geringste beweging in rente en aandelenmarkten nu invloed op het huishoudboekje. Dijsselbloem zei dat dit onderwerp nog steeds hoog op zijn lijstje staat, maar dat hij voor de nodige belastingherzieningen met het huidige kabinet onvoldoende steun heeft kunnen krijgen.

Vakbondsvoorman Maurice Limmen van CNV herkent in de conclusies van de WRR vooral een roep naar maatschappelijke normen die verloren zijn gegaan. Vroeger zorgde een werkgever nog voor zijn mensen, benadrukte Limmen. Nu laten bedrijven zich sterk leiden door fluctuaties op de financiële markten, waardoor ze het nodig vinden om steeds meer met flexibele arbeidskrachten te werken.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW vindt dat de WRR de goede kanten van de bankenwereld miskent. ,,Waar zouden topbedrijven als Heineken en Philips zijn zonder de financiële sector?’’, reageerde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

De belangenbehartiger van het bedrijfsleven vindt het wel positief dat de raad geen eenzijdig pleidooi houdt voor het opleggen van nog meer regeltjes aan de financiële sector, maar de discussie breder trekt. De Boer is als de dood dat strengere Europese kapitaaleisen voor banken die al in de maak zijn, het voor ondernemers moeilijker maken om financiering te vinden. Daardoor kan de nog broze economische groei de kop ingedrukt worden, aldus De Boer.