economie

Boer heeft meer varkens en koeien

Door ANP - 03 november 2016

AMSTERDAM (ANP) – Boeren in Nederland houden steeds meer varkens of koeien op hun bedrijf. Zowel het gemiddeld aantal melkkoeien als het aantal varkens per boerenbedrijf steeg dit jaar met bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling.

Een gemiddeld varkensbedrijf telt in Nederland momenteel 2800 krulstaarten. Bij de melkkoeien houdt een boerderij door de bank genomen honderd stuks vee. Het aantal ,,grote bedrijven”, waar meer dan 250 melkkoeien of meer dan 7500 vleesvarkens worden gehouden nam daarnaast toe.

Al jaren is in de agrarische sector sprake van een daling van het aantal bedrijven en schaalvergroting bij bedrijven die overblijven. Ten opzichte van begin deze eeuw daalde het aantal melkveebedrijven met 40 procent tot bijna 18.000. Bij de varkensbedrijven was er een sprake van een afname met 70 procent tot 4400 bedrijven.

In vergelijking met het jaar 2000 is het aantal varkens dat gemiddeld per bedrijf wordt gehouden verdrievoudigd. In totaal telde Nederland in 2016 circa 12,5 miljoen varkens, 600.000 minder dan begin deze eeuw. De Nederlandse melkveestapel groeide in deze periode wel. In 2016 hielden melkveehouders in totaal 1,7 miljoen koeien, wat een stijging betekende van 16 procent ten opzichte van 2000.

Verder blijkt uit de CBS-cijfers dat het aantal gespecialiseerde varkens- en melkveebedrijven toeneemt. Van de bedrijven die koeien houden richt 92 procent zich louter op melkvee. Bij de varkenshouders heeft 69 procent van de boeren er geen beesten naast. Doorgaans hebben gespecialiseerde bedrijven een grotere veestapel dan bedrijven die meerdere diersoorten houden.

Volgens Milieudefensie wijst de stijging van het aantal koeien en varkens erop dat het overheidsbeleid schaalvergroting in de hand werkt. ,,De ongebreidelde groei van de veestapel en de daarbij behorende megastallen zijn slecht voor het milieu, de boer en uiteindelijk heel Nederland”, zegt woordvoerder Bart van Opzeeland.