economie

Grote energieverbruikers binnen jaar zuiniger

Door ANP - 23 december 2016

AMSTERDAM (ANP) – Grote industriële energieverbruikers geven zichzelf een jaar de tijd om een stevige energiebesparing te realiseren. Lukt dat niet dan volgen maatregelen. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2016 van het Energieakkoord, die vrijdag is gepubliceerd.

De zogenoemde energie-intensieve industrie wil per 1 januari 2018 9 petajoule energie besparen, wat neerkomt op de energiebehoefte van grofweg 135.000 huishoudens. In de rapportage is ook een pakket maatregelen afgesproken voor energiebesparing in de zogeheten gebouwde omgeving. Daarin hebben marktpartijen, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid afspraken gemaakt om zuiniger aan te doen.

Komend jaar wordt duidelijk welke maatregelen genomen worden tegen partijen die zich toch niet aan de afspraken houden.