economie

IEA ziet mondiale vraag naar kolen stagneren

Door ANP - 12 december 2016

PEKING (ANP) – De wereldwijde vraag naar kolen zal de komende vijf jaar nauwelijks toenemen. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een maandag gepubliceerd rapport.

In Europa en Noord-Amerika verliezen kolen steeds sneller terrein ten opzichte van hernieuwbare bronnen van energie, zoals wind, zon en water. Ook in China, goed voor de helft van de totale vraag, is sprake van een terugval. Daardoor nam de wereldwijde vraag naar kolen vorig jaar voor het eerst sinds de eeuwwisseling af.

Het IEA vindt het evenwel te vroeg om kolen als bron van energie af te schrijven. Omdat ze relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar zijn, blijven kolen voorlopig de belangrijkste brandstof voor de opwekking van stroom en de productie van bijvoorbeeld staal en cement, aldus het agentschap.

Energie

Kolen zijn aan de andere kant ook de meest vervuilende bron van energie, goed voor 45 procent van alle energiegerelateerde uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Met name in westerse landen is de druk dan ook groot om het gebruik ervan te verminderen.

Volgens het IEA zal het aandeel van kolen in de totale energieproductie in de jaren tot en met 2021 dalen van 41 procent naar 36 procent. Daarmee zal de wereldwijde vraag in dat jaar maar net iets boven die van 2014 komen te liggen.