economie

Klachtenloket rentederivaten jaar langer open

Door ANP - 23 december 2016

AMSTERDAM (ANP) – Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen een jaar langer de tijd om hun zaak te laten toetsen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) houdt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het zogeheten loket Rentederivaten MKB een jaar langer open, tot 1 januari 2018.

Het loket staat open voor kleinere mkb-bedrijven die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren.

De problemen gaan over de verkoop van zogeheten renteswaps. Dat zijn financiële producten om de variabele rente op leningen ‘vast te zetten’. Als de rente boven de afgesproken rentestand uitkomt, betaalt de bank het verschil aan het bedrijf terug. Maar omdat de rente nu heel laag is, hebben veel van deze producten een negatieve waarde, waardoor ondernemers volgens claimstichtingen in financiële problemen komen.