economie

‘Nederland kan vergrijzing voorlopig nog aan’

Door ANP - 07 december 2016

LONDEN (ANP) – De robuuste economische groei en de effecten van bezuinigingen in Nederland wegen voorlopig op tegen de kosten van de vergrijzing. Op de langere termijn zijn echter aanvullende ingrepen van de overheid nodig. Dat concludeert kredietbeoordelaar S&P woensdag.

Door de vergrijzing neemt het percentage van de bevolking dat werkt af van bijna 66 tot minder dan 58 in 2050. Tegelijkertijd nemen de pensioen- en zorgkosten, en met name de kosten voor langdurige zorg, fors toe.

Volgens S&P helpen kabinetsmaatregelen als het verhogen van de pensioenleeftijd, stimulering voor het in dienst nemen van ouderen en aanpassing van het pensioensysteem de uitgaven in bedwang te houden. Ook de economische groei geeft een steuntje in de rug.

Op langere termijn zal de staatsschuld zonder aanvullende maatregelen oplopen van 61,1 procent van het bruto nationaal product tot tot 193,1. In dat geval zakt de kredietwaardigheid van Nederland van AAA tot BBB. Ook als er wél wordt ingegrepen raakt Nederland zijn AAA-status uiterlijk in 2035 kwijt. In het gunstigste geval groeit de staatsschuld niet verder dan 83,1 procent.