economie

‘Toetsing bankbestuurders moet transparanter’

Door ANP - 13 december 2016

AMSTERDAM (ANP) – Het toetsingsproces in de financiële sector, waarbij toezichthouders DNB en AFM kijken of bestuurders en commissarissen wel geschikt en betrouwbaar zijn, moet transparanter uitgevoerd worden. Dat staat in een rapport van de commissie-Ottow. De AFM en DNB zeggen verbeteringen door te voeren op basis van de aanbevelingen.

De financiële toezichthouders hadden de onafhankelijke commissie zelf gevraagd om te onderzoeken of hun huidige opzet en werkwijze als het gaat om geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsingen wel in lijn is met hun wettelijke taken. Voortaan zullen ze duidelijker laten zien hoe hun toetsingsbesluiten precies tot stand komen. Ook worden aanpassingen gedaan als een verdere digitalisering van de toetsingsaanvraag via een digitaal loket.

In de commissie-Ottow zat onder meer voormalig ING-topman Jan Hommen. De toetsing van bestuurders en commissarissen is sinds de financiële crisis extra aangescherpt. Jaarlijks worden er circa 2500 toetsingen uitgevoerd. Ongeveer 96 procent van de voorgedragen personen krijgt een positief oordeel.