economie

Vestia claimt 800 miljoen bij Deutsche Bank

Door ANP - 21 december 2016

ROTTERDAM (ANP) – Vestia claimt honderden miljoenen euro’s bij Deutsche Bank. Volgens de woningcorporatie had het Duitse financiële concern een belangrijk aandeel in het derivatendebacle dat Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard euro schade heeft opgeleverd. De schade door Deutsche Bank wordt vooralsnog geschat op ruim 800 miljoen euro.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De vordering, die is ingediend bij het High Court of Justice in Londen, is er vooral op gebaseerd dat Deutsche Bank ,,wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor” de omkoping door tussenpersonen van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten.