economie

DNB: geld nodig voor halen klimaatakkoord

Door ANP - 26 januari 2017

AMSTERDAM (ANP) – Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen, is fors meer geld nodig voor duurzame investeringen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) wordt er in Nederland, maar ook wereldwijd te weinig geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing om de afgesproken emissiereductie daadwerkelijk te halen.

De ondertekenaars van het klimaatakkoord hebben onder meer afgesproken de uitstoot van kooldioxide, die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, drastisch te verminderen. Om dat te bewerkstelligen is volgens DNB, die wijst naar een rapport van energieagentschap IEA, een verdubbeling van de investeringen nodig tot 2020. Daarna is nogmaals een verdubbeling nodig voor 2030.

De belangrijkste reden voor het achterblijven van groene investeringen is volgens DNB dat de financiële prikkel ontbreekt.